Ferdigm.kl.

Klokkeslettet for siste ferdigmelding på ordrelinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FinTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 19441  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.