Ansattprisgr.

Ansattprisgruppe som benyttes ved oppslag i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Du kan overstyre ansattprisgruppe fra ordrehodet på ordrelinjene.

Når du benytter overtid, kan dette gi seg utslag i økte kostpriser og utsalgspriser.

Ansattprisgruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 14.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Ansattprisgruppe i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansattprisgruppe Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EmpPrGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19262  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.