Ans.nr

Den ansatte som utfører tjenesten. Feltet benyttes ved registrering av timer.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EmpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19261  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.