Fordelte rabatter i EURO

Samlede linje-, gruppe- og totalrabatter for ordrelinjen , i Euro.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Fordelte rabatter Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 19321  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.