Rab. % 5

Rabattprosent per enhet.

Dersom du har valgt å foreslå denne verdien under Rabatt-siden under feltet Rabattforslag i tabellen Bedriftsopplysninger, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Pris- og rabattmatrise.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dc5P Navnet på databasefeltet.
Nummer 19450  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.