Ønsket prod. start dato

Den ønskede produksjonsstartdatoen.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DesProDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19494  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.