Beskrivelse

Feltet fylles automatisk ut når du angir en verdi feltet Produktnr. Verdien kan overstyres.

Har du fylt ut feltet Overstyrt beskrivelse i tabellen Pris- og rabattmatrise blir denne beskrivelsen benyttet. Det samme gjelder ved ekspandering av strukturprodukter som er gitt en annen beskrivelse i tabellen Struktur.

Ved kjøring av behandlingsvalget Opprett ordre fra tabellen Aktivitet vil beskrivelsen fra aktiviteten bli overført og ikke produktbeskrivelsen. Hvis det ikke ligger beskrivelse på aktiviteten blir produktbeskrivelsen benyttet.

Ved overføring fra bilagslinjer ved eksport, blir produktbeskrivelsen benyttet hvis det ikke er markert for Bilagstekst til ordrelinje under Bilagsart beh.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beskrivelse Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Descr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19274  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.