Leveres aktørnr

Aktørnr. for levering.

Dette feltet overstyrer tilsvarende felt i ordrehodet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DelActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19378  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.