Lev.alt.nr

Leveringsalternativet. Verdien benyttes for å hente leverandørens produktnr. og beskrivelse ved utskrift av forespørsler og bestillinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DelAltNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19371  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.