Toll

Tollplikten for produktet.

For innkjøpsordrelinjer, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp eller prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cus Navnet på databasefeltet.
Nummer 19436  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.