Kundeprisgr. 3

Gruppe som kunden tilhører. Gruppen benyttes for å finne korrekt pris og rabatt.

Merk: Feltet blir foreslått ut fra faktureres kundenummer. Hvis du markerer for Pris/rabatt på kjøper under feltet Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger blir det benyttet priser og rabattregler fra kunden du registrerer på.

Kundeprisgruppe 3 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 146.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kundeprisgruppe 3 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundeprisgruppe 3 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CustPrG3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 19472  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.