Kundenr

Kunden for salgs-, utleie- og utlånsordrer.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Tips: Kundenummer kan angis på ordrelinjene, hvis det ikke er registrert i ordrehodet. Da kan behandlingsvalget Del opp benyttes for å dele opp ordren i en ordre pr. kunde.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CustNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19264  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.