Valutanr

Valutaen for ordrelinjen.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Aktør.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 19294  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.