Landnr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Landnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Ctry Navnet på databasefeltet.
Nummer 19521  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.