Kostprispåslag %

Prosenten som netto innkjøpspris etter linjerabatter må øke med for å stemme med kostprisen. Fraktkostnader er også inkludert i kostprisene. Dette gjelder bare for innkjøpsordrer.

Hvis du benytter deg av omkostningsfordeling fra ordrehodet, blir dette feltet kalkulert ut fra fordelt Kostprispåslag (innenl.).

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt eller Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CstPrAdd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19379  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.