Kostvalutanr

Kostvalutanummeret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CstCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 19373  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.