Korrigert lagerverdi; realisasjonsjournalnr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Journalnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CorStcValRealJNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19516  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.