Kontaktperson

Benyttes til å registrere en kontaktperson for ordren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LiaActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19430  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.