KID-kode

KID-koden oppdateres under utskrift av faktura.

Under utskriftsberegningen blir KID-koden generert og kopiert fra ordrehodet til tabellen Produkttransaksjon. Feltet blir oppdatert ved fakturering av ordren fra utskriftsberegning. Beregning skjer bare på ordrer som kommer fra fakturautskrift. Under fakturamottak av innkjøpsordrer kan KID-kode angis i dialogboksen for Bokføring.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 19493  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.