Driftsm.behandl.

Kan kobles til driftsmiddelnummer med en gang for bokføringen sin del, hvis du selger inventar til eget forbruk.

Driftsmidler kan tas ut fra lageret via ordremodulen og bli bokført som anskaffelse på valgt driftsmiddel.

For at bokføringen skal bli korrekt kan/bør du legge opp et eget kontosett for denne rutinen hvor det kun er nødvendig å registrere debet/kredit vareforbruk. Kontoen kan være direkte fra lager eller en annen mellomregningskonto som er forskjellig fra vareforbruk for solgte varer.

Hvilken bilagsserie du skal benytte for Aktivering av driftsmidler fra ordre må defineres. Dette gjøres i feltet Aktiveringsserie i tabellen Bedriftsopplysninger.

Registrere uttaket:

Hvordan du behandler uttaket videre, kan du finne under Produkttransaksjon.

Registrere mottak på en innkjøpsordre

Merk: Det er påkrevet å skrive inn en gyldig verdi i dette feltet, når en bilagslinje registreres hvor debet- eller kreditkontoen inneholder et driftsmiddelnr. Hvis ikke vil det ikke være mulig å oppdatere bilaget. På driftsmiddeltransaksjoner vil feltet derfor alltid inneholde en gyldig verdi.
Driftsmiddelbehandlingen bestemmer hvilke kolonner i tabellen Driftsmiddelsaldo som oppdateres og er avgjørende for å oppnå korrekte avskrivninger.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Anskaffelse
Brukes på poster som gjelder anskaffelser av driftsmidler. F.eks. biler eller bygninger.
2 - Tillegg
Brukes på poster for tillegg. Definisjonen av et "tillegg" er f.eks. vinterdekk for bil eller markiser på en bygning. Tilleggsanskaffelser kan gis en levetid som avviker fra hovedanskaffelsen.
3 - Oppskrivning
Brukes på poster for justering av totalverdien på et driftsmiddel. Et eksempel for når en oppskrivning kan være aktuelt, er når en gammel eiendom nå har en mye høyere markedsverdi enn den bokførte verdien.
Merk: Oppskrivning skal IKKE utføres når et driftsmiddel har en lavere verdi enn forventet på grunn av underbruk, i dette tilfellet vil levetiden og dermed periodiske avskrivninger justeres i stedet.
Merk: Oppskrivning av driftsmidler er i de fleste land omfattet av juridiske begrensninger og skal kun utføres etter nøye vurdering.
4 - Nedskrivning
Brukes på poster for justering av totalverdien på et driftsmiddel. Et eksempel for når en nedskrivning kan være aktuelt, er når verdien av en fast eiendom faller under bokført verdi pga. en finanskrise eller en annen ekstraordinær hendelse.
Merk: Nedskrivning skal IKKE utføres når et driftsmiddel har en høyere verdi enn forventet på grunn av overbruk, i dette tilfellet vil levetiden og dermed periodiske avskrivninger justeres i stedet.
Merk: Nedskrivning av driftsmidler kan omfattes av juridiske begrensninger og skal kun utføres etter nøye vurdering.
5 - Salg
Brukes på poster angående salg av driftsmidler.
6 - Utrangering
Brukes på poster angående utrangering av driftsmidler.
7 - (Ikke i bruk)
Ikke i bruk.
8 - Tilbakeføring
Tilbakefører avskrivninger når driftsmiddel selges eller kasseres.
9 - Avskrivning på anskaffelse
10 - Avskrivning på tillegg
11 - Avskrivning på oppskrivning
12 - Avskrivning på nedskrivning
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsm.behandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PropPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19486  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.