Driftsmiddelnr

Driftsmiddelnummer kan angis med en gang på ordrelinjen for bokføringen sin del, hvis du selger inventar til eget forbruk, eller hvis du bruker innkjøpsordre for innkjøp av driftsmidler.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Driftsmiddelnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PropNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19487  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.