Strekkode

Strekkoden brukt for å registrere produktet på ordrelinjen.

Feltet brukes til å hente produktinformasjon i stedet for å bruke produktnr. Feltet kan fylles ut manuelt eller f.eks. ved hjelp av en strekkodeleser. Produktnr. og produktinformasjon vil hentes fra tabellen Strekkode til ordrelinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Strekkode Tekst (52)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19381  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.