Allok. ordrenr

Brukes for å knytte en salgsordrelinje opp mot en bestemt innkjøps- eller produksjonsordre.

Feltet blir automatisk fylt ut hvis du benytter behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer i tabellen Ordre. Hvis du sletter innholdet i feltet, blir tildelingen trukket tilbake

Merk: Når du benytter allokert ordre blir det alltid foretatt en reservasjon mot tilgang på den allokerte ordrelinjen, selv om du ikke har kryss i feltet Reserver mot varepartier i tilgang under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette gjøres for å vise at varepartiet er reservert og sikre reservasjonen. Sletter du allokert ordrenummer blir alle reservasjoner som ikke er plukket eller ferdigmeldt slettet, også reservasjoner gjort mot andre varepartier enn fra den allokerte innkjøps- eller produksjonsordren.

Ordrelinjer kan kobles til innkjøpsordrer over tildelt ordrenummer for å se hvilke salgsordrelinjer som er allokert mot dem.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PurcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19354  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.