Allokert ordrelinjenr.

Brukes bare på salgsordrer og vareforbrukslinjene på en produksjon. Peker til linjenummer på innkjøps-/produksjonsordren som denne er allokert mot.

Feltet blir oppdatert når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer i tabellen Ordre, eller manuelt registrerer et ordrenummer i feltet Allok. ordrenr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LnPurcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19498  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.