Virkelig returdato

Datoen for når tilbakelevering fant sted.

Ved kjøring av behandlingsvalget Tilbakelevert fra tabellen Ordre settes feltet Virkelig returdato ut i fra dagens dato for de valgte utleie-/utlånsordrene.

I ordrehodet og på ordrelinjene er det også et felt for Forventet returdato hvor du registrerer dato for når forventet tilbakelevering skal finne sted.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RlRetDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19384  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.