Kontosett

Brukt for oppslag i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger når ordrelinjen behandles.

Hvis feltet ikke er utfylt benyttes feltet Std. kontosett fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Hvis du f.eks. har spesielle tilbud ifbm. en messe og ønsker å postere disse salgene på egne salgskontoer, kan dette oppnås ved å benytte et eget Kontosett for disse ordrene eller ordrelinjene.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Kontosett tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 18.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kontosett i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontosett Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcSet Navnet på databasefeltet.
Nummer 19318  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.