Regnsk. år/per.

Bokføringsår og periode.

Feltet kan være i bruk av eksterne rapportering- eller analyseapplikasjoner, det er ikke i bruk av funksjonalitet i Visma Business. Verdien er hentet basert på tabellen Regnskapsperiode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19488  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.