Overført

Antallet som har blitt overført mellom lager/partier ved transaksjonstype 8 - Lageroverførsel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoTrf Navnet på databasefeltet.
Nummer 16581  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.