Solgt

Antallet av varepartiet som er fakturert/realisert ved transaksjonstype 1 - Salg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoDel Navnet på databasefeltet.
Nummer 16574  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.