Reservert mot lager

Hvor mye som er reservert mot lager.

Beregnet som summen av tilsvarende felter i tabellen Vareparti. Hvis det blir tilbakelevert, kassert, erstattet eller fakturert/realisert varer blir reservasjoner opphevet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRsv Navnet på databasefeltet.
Nummer 16567  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.