Reservert mot tilgang

Hvor mye som er reservert mot i tilgang.

Beregnet som summen av tilsvarende felt i tabellen Vareparti for produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRsvInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16568  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.