Reservert

Hvor mye som totalt er reservert.

Beregnes ut fra feltene Reservert mot lager og Reservert mot tilgang.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Rsv Navnet på databasefeltet.
Nummer 16566  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.