Reserverbart mot tilgang

Antall ikke ferdigmeldt på innkjøps- eller produksjonsordre.

Beregnes som ikke ferdigmeldt antall på produksjons-/bestillingsordrer, minus følgende:
  • Bestillingsordre returer
  • Produksjonsordre returer
  • Allerede reserverte antall mot tilgang

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AvInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16571  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.