Fysisk lagerverdi

Viser den faktiske verdien av varene på lageret i standard valuta.

Beregnes som produktet av Gj.snittlig kostpris og Fysisk beholdning. Fysisk lagerverdi = Gj.snittlig kostpris x Fysisk beholdning.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PhStcVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 16572  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.