Reserverbart mot lager

Hvor mye som er tilgjengelig for reservasjon på lageret.

Beregnes på følgende måte: Realisert beholdning + Urealisert lagerøkn. - Reservert mot lager - Plukket uten reservering.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AvStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16570  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.