Omsetning

Årsomsetningen til adressaten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Turn Navnet på databasefeltet.
Nummer 4157  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.