Kildenr

Adressatens opprinnelse, f.eks Gule sider.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kildenr Heltall
SQL-navn SrcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4164  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Kilde Source
  • Kildenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.