Kortnavn

Et valgfritt, fritt tekstfelt som for eksempel kan brukes til å sortere adressatene i en bestemt rekkefølge eller velge grupper av adressater.

Du kan skrive inn etternavnene for å sortere adressater alfabetisk, angi en status eller en angivelse som du vil bruke til å velge og sortere adressater etter.

Tips: Hvis du velger å bruke dette feltet, bør du fullføre det for alle adressater.
Hvis du skriver inn adressatene med fullstendig navn slik du vil se dem i rapporter, vil for eksempel Arthur Smith Ltd sorteres under A i en alfabetisk liste etter navn. Hvis du vil sortere denne adressaten under S, kan du skrive inn Smith, Arthur Ltd i feltet Kortnavn, i stedet for å endre navnet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Shrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 4144  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.