Bransje

Fritt gruppefelt som kan brukes til sortering eller velging. Du kan selv definere hva kodene står for.

Du kan for eksempel dele inn adressatene etter bransje- eller spesialistområde slik at du kan gjøre et valg med koden Bransje-koden når du sender ut reklamemateriell og informasjon.

Verdiene i tabellen Tekst deles med tabellen Aktør.

Bransje tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 10.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Bransje i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bransje Heltall
SQL-navn Trade Navnet på databasefeltet.
Nummer 4153  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.