Privat telefonnr

Det private telefonnummeret til adressaten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Telefonnr Tekst (20)
SQL-navn PrivPh Navnet på databasefeltet.
Nummer 4147  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.