Språknr

Språket som skal brukes for adressaten.

Feltet Språknr foreslås på grunnlag av verdien du velger i feltet Landnr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Språknr Heltall
SQL-navn Lang Navnet på databasefeltet.
Nummer 4143  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Språk Language
  • Språknr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.