Opplysning 2

Felt for valgfri tilleggsinformasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4159  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.