Gr. 1

Et fritt felt som kan brukes til sortering.

Aktørgruppering 1 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 24.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Aktørgruppering 1 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørgruppering 1 Heltall
SQL-navn Gr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4315  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.