Distrikt

Fritt gruppefelt som brukes til sortering eller utvalg. Du kan selv definere hva kodene står for, f.eks. land, region eller salgsregion.

Verdier i tabellen Tekst deles med tabellen Aktør.

Distrikt tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 9.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Distrikt i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Distrikt Heltall
SQL-navn Distr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4154  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.