Landnr

Landet til adressaten.

Når du skriver inn en verdi i feltet Landnr, foreslår programmet tilsvarende verdier i feltene Språknr, hvis denne informasjonen angis i tabellen Land. Hvis feltet Språknr allerede inneholder et språk, endres ikke informasjonen selv om du angir en annen verdi i feltet Landnr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Landnr Heltall
SQL-navn Ctry Navnet på databasefeltet.
Nummer 4142  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Land Country
  • Landnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.