Kontaktpers. for

Adressaten for kontaktpersonen.

En adressat kan ha et ubegrenset antall kontaktpersoner.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn LiaAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 4152  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Adresse ContactFor
  • Kontaktpers. for
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.