Org.nr

Bedriftsnummeret til adressaten.

Når du overfører en adresse fra tabellen Adresse til tabellen Aktør ved hjelp av behandlingsvalget Overfør til aktør, kontrollerer programmet om aktøren allerede er i tabellen ved å sammenligne bedriftsnummeret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
SQL-navn BsNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4155  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.