Adressebehandl.

Innstillinger knyttet til adressatens funksjon.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Flyttet til aktør
Adressen har blitt overført til tabellen Aktør ved bruk av behandlingsvalget Overfør til aktør.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Adressebehandl. Heltall
SQL-navn AdPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 9321  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.