Adr.nr

Et unikt nummer som identifiserer adressaten.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adr.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Adr.nr
SQL-navn AdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4134  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Deltaker Participant
  • Adr.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.