Adresselinje 4

Adressen til adressaten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4139  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.